Surxondaryo raqamlarda

1941-yil 6-mart
Hududlarni rivojlantirish
Maydoni:
20, 1 ming km kvadrat
Aholi soni:
2 612 400
Mahalla fuqarolari yig’inlari soni:
61

Viloyatning ma’muriy tuzilishi

Tuman hokimi
Allamuradov Abdumalik Abduqodirovich
Denov tumani hokimi
Batafsil
Alimov Erkin Jo‘raevich
Muzrabot tumani hokimi
Batafsil
SURXONDARYO VILOYATI RAQAMLARDA
2021- YIL YANVAR-DEKABR HOLATIGA
2021- YIL YANVAR-DEKABR HOLATIGA
107.8 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
SANOAT
111.4 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
QISHLOQ O`RMON VA BALIQ XO`JALIGI
104.6 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
103.2 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
QURILISH ISHLARI
112.8 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
YUK AYLANMASI
103.6 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
YO'LOVCHI AYLANMASI
104.8 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
CHAKANA TOVAR AYLANMASI
108.5 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
XIZMATLAR
120.1 %
2020-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan foizda
DOIMIY AHOLI SONI
2,743,196
Aholining joriy hisobi bo'yicha